گل و گلدونه یخی!!

یکم از خودت بگو……. ای گلدونه سرد یخی!
دلت سرده با دلم ۱ مثه یه بستنی یخی
کجایه کاری شاپرک …دلم شده جوی پرک
نمیگی دلواپستم ؟؟؟؟! دلت کجا خورده ترک
من هنوزم تو فکرتم
میگم خوشه …..! من به درک
واااسه نوشتن از چشااات
ساعتا ذهن من پره
زندگی معنا دار میشه
با یاد تو سر می خوره
هوای درد سر دارم…………… اسم تو درد سرمه
قرصایه ی رنگی میخورم
اسم تو روی لبمه…….!
****
…. قافیه سازی میکنم
شاید که ریتمه من بشی
…. از دور نگاهت میکنم
کاشکی تو مال من بشی
خلاصه بد خرابتم
سوالی !؟ من جوابتم
باور بکن تو این شباااا
!

فرشته ی نجاتتم

https://www.academytaraneh.com/7626کپی شد!
1112
۱۰