عشق هر دوتامون

من دارم میرم اما
نمونده عشقی تو دنیا
من دارم میرم اما
اشکهای من
اروم اروم
عاشقونه
مثا بارون
روی عشق هر دوتامون
روی اون ارزوهامون
داره نمنم و اروم.میباره
********************
تو به من دروغ میگفتی
اخه رفتی و نموندی
دیگه حتی حالا که ما ا
داریم از هم دور میشیم
*******************
تو داری میری اخر راهو
من هنوز به انتظارت
موندمو حالم خرابه
ولی حتی گوش نمیدی
که میکم حالم تو دنیا
بدون گرمیه دستات
گرفتس ٌ٬٬٬٬٬امون نمیدی

https://www.academytaraneh.com/76209کپی شد!
915
۲۳