خط ممتد

هدف که عشقم نیست/ عروس من جادّ(ه) ست
بی انتها روندن/ دوای واموندست

منو شبو جاده/ با یک پاکت سیگار
پرشده توو ماشین/ از آرمیکو گیتار

جا مونده توو خونه/ تبو غمو پندار
میرم تا آخر خط/ میرم تا یک دیوار

بدون یک آدرس/بی ترسِ از مقصد
همیشه می رونم/ رو خطای ممتد

تهی ز هر فکری/ توو پیچا می رونم
بدون هیچ حسی/ با پوچی می خونم

می رم توو عمق شب/ تا جایی که راهه
تا پرسه هام گم شه/ میونه بیراهه

بدون یک آدرس/ بی ترسِ از مقصد
همیشه می رونم/ رو خطای ممتد

تو شهری که شعرت/ امید واهی شد
غرورتو بردار/ باید که راهی شد

باید که دل رو کند/ از این غم دربند
از این روزای گند/ بازم میام هرچند

منو شبو مستی/ منو غمو دیوار
منو تب جاده/ سکوت من بی عار

بدون یک آدرس/ بی ترسِ از مقصد
همیشه می رونم/ رو خطای ممتد

(الهام از WhereEver I May Roam- James Hetfield و رانندگی در مستی- یغما گلرویی)
فروردین ۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: