بازی دلها

بازیه دلها چقدر قشنگه………………………تنهایی داره با ما میجنگه
روشنیه روز میگه به فردا………………………نمیخوام شب شه،پایانه دردا
با صدای باد قدم میزدیم………………………تو دلها فریاد با هم میزدیم
چشما رو هم بود که ما خوشبینیم……………فردایی از این بهتر میبینیم
فردایی نبود جز سقف کبود……………………یه جغد سیاه زندگی بدرود
آخره قصه میرسه یه روز……………………….فراموش میشه فردا و دیروز
امروز و داریم اگه بیداریم………………………رو دلهای هم حسرت میذاریم
حسرتی از غم روزای با هم………………….شبهای رفته آخره راهم//////
بازیه دلها آخرش ننگه…………………………هرکی با دل رفت یه جا می لنگه…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76180کپی شد!
1170
۳۴