مردی که به اشتـــباه های تو چشم می بنده

اشتباه کردی ولی دلم می خواد بمــونی باز
قدر لحظه های دوست داشتنی رو بدونی باز
تو با اینــــکه حرمت دل و شکستی عزیــــــزم
ولی من دلم می خواد ترانــه مـــو بخونــی باز

منـــه ســاده به تو دل بستم و ســـاده تر میـشم
وقتی تو دلم می گــــم بی معرفت بمــون پیـــشم
نمــــی ارزه بـه نبـــــودنت تمـــــوم غـصــــه هـــــا
نمی خوام بری و من به قاب عکست راضی شـــم

بهتره واسم، که دوست داشتنی باشی همیشه
آرزوهـــایی که ســــاختم بی تــو اصـــلا نمیــــشه
بهـــترین بهـــــونه ای بـــــرای لبــخنــــــد زدنــــم
مـــــــزه لبـــــات به بوسیـــــدن اتفـــــاقی شــه

مردی که به اشتـــباه های تو چشم می بنده
مردی که برای دوســـت داشتـن تو جون کنده
واســــه مونــدگــــاری لحظـــه آخریــن قــــــرار
بغض شو می خــوره و زورکی هـم می خنـده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76178کپی شد!
1061
۴۷