اینروزا …

مثل بارون که چکیده تو شبا / مثل دلتنگی خیس کوچه ها
مثل تصویری که پشت پنجره / پره حرفه اما مونده بی صدا
آره من دوستت دارم تو اینروزا / اینروزائی که غنیمته قفس
اینروزائی که کسی دوست نداره / بکشه تو این هوا یه کم نفس
منو کم میکنی از خاطرهات / منو خط میزنی از ترانه هات
تو می خوای دور کنی من رو از خودت / اما من می خوام باشم بازم باهات
مثل اشکی که چکیده از چشات / مثل بغضی که نشسته تو صدات
می دونم دوستم داری هنوز ولی / پره رفتن شده حرف اینروزات

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76176کپی شد!
804
۱۴