لجبازی

من دارم گم میشم
تو مسیر قلب تو
به دل میذاری
حسرت عاشق شدنو
بین قلبم تا تو
فاصله میندازی
تو چقد بد شدی
تو چقد لجبازی
داری بدتر میشی
دلمو میشکنی
روی اعصاب من
تو قدم میزنی
حالمو بد کردی
از چشات افتادم
لعنت به اون روزی که
دلمو بهت دادم

من دارم گم میشم
تو مسیر قلب تو
به دل میذاری
حسرت عاشق شدنو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7616کپی شد!
809
۴