عاشقت هستم

اومدم باز توی ساحل طبق معمول همیشه
تاکمی تورو ببینم.توکه زیبایی همیشه
تابازم دلم بسوزه که تورو پیشم ندارم
که تورو ندارم اما واسه چشمات بیقرارم
واسه آهنگ قدمهات روی این شنهای ساحل
واسه لبخند ملیحت.واسه ی ناز نگاهت
واسه هر لحظه حضورت تو محیطی که من هستم
بیقرار بیقرارم آخه من عاشقت هستم
عشق تو.توی وجودم عزیزم ریشه دوونده
حسرت بودن باتو دل خستمو سوزونده
حسرت اینکه عزیزم مال من نیستی همیشه
توی قلب من میمونه و این عشق تشدید میشه
هنوز از شور حضورت تو محیطی که من هستم
اشک شوق میریزه چشمام آخه من عاشقت هستم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: