خدا به همراهت برو

میدونم تو این ترانه اتفاق تازه ای رخ نداده ولی از ته دل نوشته شده
امیدوارم به دل شما بشینه

خدا به همراهت برو
حالا که تو میخوای بری
حالا که تو میخوای منو
به دست تنهایی بدی

خدا به همراهت برو
حالا که خسته ای ازم
حالا که تو فکر میکنی
توو قصه من آدم بَدَم

برو فکر دلم نباش
خودم آروم بهش میگم
خودم توو اوج بی کسی
به دوریت عادتش میدم

فکر روزای من نباش
چاره من صبوریِ
خدا به همراهت برو
حالا که قسمت دوریِ

از این نویسنده بیشتر بخوانید: