دستای باد

موهاتو داری توی دست باد میدی
میخوای که عطرش کل دنیارو بگیره
طوفانیه امشب هوای آرزوهام
می ترسم آخر این همه رویا بمیره

وضعیت من بی تو روشن نیست
اینجا یه روزایی فقط زندَ م
می دونی روزایی که موهاتو
از پشت خیلی ساده می بندم

تنهایی و ، هی تو خودت میری
شاید که یاد چیزی افتادی
چیزی نمی گی از شبی که
موهاتو دست باد می دادی

من خیلی وقته از تو پنهون میکنم که
معنی دلتنگی فقط عمق سکوته
میگی که دورم یا نمی بینیم
جایی که ایستادم دقیقا روبروته

من خسته م اما حدسشم سخته
بازم چه فکری تو سرم دارم
میخوام برای آخرین بار
رویامو دست باد بسپارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: