از امشب گریه آزاد

نیگا کن داره تنهایی برامون دس تکون میده

نیگا کن داره دلتنگی ما رو با دس نشون میده

گمونم آخرین باره که ما همدیگه رو داریم

که طعم بوسه هات میگه من و تو آخر کاریم

فرار از درد ممکن نیس از امشب گریه آزاده

بگیر دستام و باور کن که غم با عشق همزاده

برو اما به یادم باش تو رویایی ترین بودی

کنارم باش تو رویایی که میره رو به نابودی

دلم می گیره از غصه دلم می میره تنهایی

بدون تو کدوم خونه بدون تو چه رویایی

دو تا عاشق دو تا ویرون و بارون تند می باره

یکی حرفاش و با گریه یکی بغضش نمی ذاره

چجوری راهو برگردم چجوری میری از پیشم

دارم هر لحظه تو قلبم به تو نزدیکتر می شم

به همدیگه دچار اما به رفتن هر دو ناچاریم

گمونم آخرین باره که ما همدیگه رو داریم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7608کپی شد!
816
۱۰