عاشق بارونم

عاشق بارونم
توو خیابون باتو
زیر رگبار غزل
بشنوم حرفاتو
عاشق چشماتم
ای شب مهتابی
روی بام عشقم
بگو کی می تابی؟
دست من مردابه
دل تو دریایی
دستمو می گیری
توو شب تنهایی؟

تو منو می بینی
که چقد آشفتم؟!
مثل شعری پنهون
غزلی ناگفته ام!
شبو از چشمای من
می تونی برداری
توو جهان شب من
تو فقط بیداری
دست من مردابه
دل تو دریایی
دستمو می گیری
توو شب تنهایی؟

ای عسل ای شیرین
ای تب رویایی
عاشق اینجاشم
تو و این زیبایی
وقتی از پنجره ها
تو بهم می خندی
همه درهای شبو
به دلم می بندی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76016کپی شد!
1081
۱۱