"no name"

دوستان من که نمیدونم چه اسمی برای این بذارم
شما چه اسمی رو مناسب میدونید؟؟؟؟؟ :))
__________________________________________
دل عاشقمو ببین
باز بیا کنارم بمون
صدامو تو ازم بگیر
به جای من،اینجا بخون

روی این زمین یخی
همه عشقمو آب کردم
گرما شدم تو آغوشت
تا نگی دلگیر و سردم

آزاد بودی تا حس کنی
چه خوبه همه احساسم
دنیا با تو ارزش داره
برات مثل کک و ساسم

آویزون اون چشاتم
تو این حسو ازم نگیر
اگه که قراره بری
پس برو دیگه بمیر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: