حکم جدایی

بعضی وقتا وقتی که دلتنگ میشم
یاد تو آرامشی میشه تماشایی
هنوزم وقتی تنهام تویه این خونه
همش حس میکنم هر لحظه اینجایی

نمیزارم زمان و ذهن درگیرم
بگیرن یادتو از منه دل خسته
به بویه تن تو خو کرده این خونه
گمونم خونمون هم شده وابسته

کدوم کابوس دوری منو تنها کرد
کدوم لحظه خدا حکم جدایی داد
همون لحظه که باور کردی جون دادم
هنوز قلبم به آرومی صدا میداد

من اینجا ایستادم تا تو بیای از دور
زمین گرده تو آخر میرسی اینجا
کمی تندتر بیا از نفس افتادم
بیا همدم بشو واسه منه تنها

نزار حسرت بشه تو قلب غمگینم
یه لحظه دیدنت بعد یه عمر دوری
نگو که نمیای باید جدا باشیم
نمیتونی نیای اینبار مجبوری

کدوم کابوس دوری منو تنها کرد
کدوم لحظه خدا حکم جدایی داد
همون لحظه که باور کردی جون دادم
هنوز قلبم به آرومی صدا میداد

نشونه میزارم رو دل این جاده
گمونم راه برگشتنو گم کردی
رو خاک جاده ها تا صبح میشینم
همون صبحی که با طلوع برگردی

منو از زنده بودن تو نجات دادی
منو با غصه و غم آشنا کردی
بهم گریه ی بی صدارو یاد دادی
تو قلبم جنگ سختی رو بپا کردی

کدوم کابوس دوری منو تنها کرد
کدوم لحظه خدا حکم جدایی داد
همون لحظه که باور کردی جون دادم
هنوز قلبم به آرومی صدا میداد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: