بی تو این خونه…

هوا پاییزیه بی تو
بهارم بی تو غمگینه
نباشی تو غمت حتی
هوای خونه سنگینه

از آتیش غم دوریت
دارم بی وقفه می سوزم
عذاب رفتنت انگار
شده کابوس هر روزم

اسیرم کرده این روزا
تب تند نگاه تو
دوباره ساده گم می شم
تو شبهای سیاه تو

تو این شبها پرم از درد
تنفر؛ دلهره؛ تکرار
تداعی می شه این احساس
تو این شب پرسه ی بیمار

https://www.academytaraneh.com/7597کپی شد!
1096
۱۲