جنون

این عشق نیست فقط هذیون یه بیماره
به من نزدیک نشو
عشق یه مرض واگیرداره
منو از سقف آویزون کنید وقتی که تو خوابم
کسی فکر من بیچاره نیست با اینکه بی تابم
بذارین من برم با مرگ
به تخت دستامو بستین که
اگه دارالمجانین نیست
شمام حوری که نیستین که!
چرا حس میکنم زندونیَم من کنج این خونه
همش غصه
همش غمباد
همش ..
موهام پریشونه
یه دنیا حرف میمونه بخوام این شعرو برگردم
تهش تقصیر من بوده
شاید مجنون و رد کردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: