جمعه های دنباله دار (دمو)

جمعه های دنباله دار(نسخه کامل نشده):

چقدر حسرته دیدنه روی تو
به روی دله من نفسگیر شد

سکوتت به عُمرم مجالی نداد
دلم مُرد وازعشقه تو سیر شد

نمیخوای نگاهم کُنی؟بدشدم؟
ازاین آزمون وخطا ردشدم؟

میدونم یه روزی به این حاجتم
به این عشقو احساسو این عادتم

که هرجمعه نزدیکیای غروب
یه چیزی تو این قلب میشه رسوب

تو زیبا ترین آرزوی منی
تویی عشقو مقصوده آینده دار

منم بی نوایی پر از انتظار
در این جمعه ی تلخ ِ دنباله دار

تقدیم به…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: