بغض

هنوز باقیه لحظه
هنوزم میشه عاشق شد
ضرر کردنش با من
فقط بیا عاشق شو
من عاشق تو میشم
مث یه بغض سردرگم
همین جا تو همین لحظه
فقط عاشقی با تو
کنارتو میمونم
الان که گرم و ارومی
عزیزم فقط یک لحظه
کنارت بودنم بسه
من از این بهتر نمیشم
لحظه کنارت بودن ای عشقم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: