برگرد

برگرد
دلم از این سفر می ترسه برگرد
به چشمات خیره مو رو راست میگم
من اینجا روبروتم حرفهامو
همونجوری که قلبم خواست می گم

من اینجا روبروتم فکر کردی
مث سابق چرا آروم نمیشم؟
یه چیزی بین ماها فرق کرده
وگرنه من همون مرد همیشه م

من اینجا هر شب و از دست میرم
به خنده بعد تو بی اعتقادم
به هر کی جز خودم مشکوک میشم
به احساس همه بی اعتمادم

نرو وقتی که می بینی کنارم
همه مردم تورو هرروز دیدن
به هم که میرسند در مورد ما
واسه هم ساعتا توضیح میدن

میگن بی سابقه س اگه نباشی
نمی دونند منو از دور میخوای
تظاهر میکنی که روبراهی
می دونم عشقمو بدجور میخوای

saeid soltani

از این نویسنده بیشتر بخوانید: