بازنده…

هنوزم دروغات آرامشه
هنوزم نمیخوام فردا بشه
خدایا فقط من جهنم میخوام
بسوزون منو؛آخرین خواهشه
هنوز با خیالت سحر میرسه
دلم واسه چشمات دلواپسه
نزاشتم کسی تویه قلبم بیاد
دل زخم خوردم هنوز بی کسه
با اینکه تو رفتی بهار میرسه
تو اردیبهشت حال من مهریه
میترسم من از دیدن آینه
نمیدونم این که تو آینس کیه!
هنوزم بدونه تو جون میکنم
هنوز سرده بی تو تموم تنم
دلم به دیوارایه اینجا خوشه
هنوزم به دیوار عکس تورو میزنم
هنوز شعر میگم هنوز زنده ام
من از سالها قبل شرمنده ام
تو این بازی و بردی و من هنوز
نمیخوام بفهمم که بازنده ام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: