دادای بی مروت

با سلام،اکنون قادر به پاسخگویی نمیباشم،با شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این آخرین تماس‌ ِ
گوش کن ببین چی میگم
برای آخرین بار
نارو زدی رفیقم
خنجر زدی به قلبم
دادای بی مروت
جواب خوبیامو
دادی تو با خیانت
رابطمون تموم شد
دیگه برام مهم نیس
چی به سر تو میاد
وصیتت رو بنویس
از این دل شکستم
امیدمو تو بردی
فاتحتو میخونم
برای من تو مردی
تو چشم و گوشم بودی
سو استفاده کردی
بمیره اون آدمی
که میکنه نامردی
خنجر زدی به قلبم
دادای بی مروت
جواب خوبیامو
دادی تو با خیانت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7575کپی شد!
1183
۱۴