جای تو !!!

چند روزه یکی غیر تو داره باهام حرف میزنه
شاید اونم مث همه فکر میکنه مال منه
رنگ چشاش مث توه ، اما بازم شکل تو نیس
وقتی دو روز میره سفر چشام واسش نمیشه خیس
هر وقت دلتنگ تو میشم چشماشو میبینم
با این کارم بیشتر به دلش میشینم
فکر میکنه باشه ، پیشش آروم میشم
نمیدونه میخوام تو باشی جاش پیشم
من با تو خوشبختم کی اینو می فهمه
اونکه دورت کرده ، اون خیلی بی رحمه
دستامو میگیره این واسم یه درده
گوشامو میگیرم وقتی که میخنده
حتی حس نمیکنه من باهاش چه سردم
از وقتی تو نیستی من یه کوه دردم

https://www.academytaraneh.com/75726کپی شد!
1079
۳۷