تقدیم به پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها :

خونه ی تورو دوس دارم
بوی گلِ تورو داره
حس میکنم اینجاهایی
وقتی که بارون میباره
خونه ی تورو دوس دارم
با اینکه سقفش کوتاهه
بهتر از سقفِ آرزوس
که بلندیش به یه آهه
با اینکه چند ساله رفتی
باغچه میگیره بهونه
حالا تو نیستی و خیسه
چشمای منُ این خونه
یادمه یه روزی کوچه
کوچه ی آرزوها بود
رو دیوارای کاه گلیش
دس خطِ خاطره ها بود
اون روزا هیاهویی داش
این روزا خلوته خونه
هنوزم از عطر یادت
پر میشه هوای خونه
خونه ی تورو دوس دارم
بوی گلِ تورو داره
حس میکنم اینجاهایی
وقتی که بارون میباره
خونه ی تورو دوس دارم
با اینکه سقفش کوتاهه
بهتر از سقفِ آرزوس
که بلندیش به یه آهه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: