مقصد بغض

مقصد بغض گریه س خودتم درک کردی

راهی که بن بسته مجبوری برگردی

تو آتیش جنگل خشک و تر میسوزه

هر دوتامون باختیم تو همین چند روزه

اشتباه بود رفتن به ته بیتابی

شبای خاموش و اون همه بیتابی

خیلی راحت رفتیم به شبای تیره

نمیدونستیم که عشقمون میمیره

حالا ما موندیم با آرزویی مسدود

آخر این جاده یه خداحافظ بود

https://www.academytaraneh.com/75626کپی شد!
667
۸