مشکوک

من به چشمای خودم مشکوکم
این تویی یا که تو خواب ورویام
باورم نمیشه که اینجایی
به خودم یه عمره گفتم تنهام
به خودم یه عمره گفتم مردی
به خودم یه عمره میگم نیستی
هرجا دل سراقتو میگیره
بش میگم بار سفر رو بستی
وقتی دستاتو ازم دزدیدی
طعم دلتنگیو باور کردم
آخرین گلای خاطراتتو
بعد رفتن تو پر پر کردم
دیگه بودنت برام کافی نیست
حالاکه عشق تو وجودت مرده
موهای سفیدو روسرم ببین
روزگار چی به سرم آورده

https://www.academytaraneh.com/7562کپی شد!
848
۲۲