احساستو بسپُر به من

احساسِتو بسپُر به من/بی شـک،بـدونِ واهِمه
مقصد همینجاس،قلبِ من/گرچه برایِ تو کمه

بی تـو تـمـومِ شـعـرام/بی انـتـهان،بی قـافیه
بمون که از دنیا فقط/سهمَم تو باشی کـافیه

تو باش اینجا تادیگه/بساطِ غم تعطیل بشه
هـر عاشقونه گفتنم/با اسـمِ تو تکمیل بشه

بگو که حرفِ رفتنت/تنها تو حدِ شایعَس(شایعه س)
تو که بری این اتفاق/تازه شروعِ فاجِعَس(فاجعه س)

ثابت بکن بیهوده نیس/عشقِ نشسته تو دلم
اینکه فقط با اسم تو/شـعـرایِ من خـورده قلم

احساسِتو بسپُر به من/به این کـه اینجا وایـْساده
اینکه یه عمر لـحظاتِشو/واسه همین لحظه داده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75611کپی شد!
844
۳۷