پنج برعکس

عشق برای تو فقط حاشیه است
یه پنج برعکس با دوتا زاویه است

نه غصه ای داری نه سودای درد
کاش دیده بودی گریه با من چه کرد

نه رنجُ می فهمی نه بیقراری
هیچ میدونی خودت کجای کاری ؟

نه گرمی میدونی چیه نه سردی
فقط خدا میدونه که چه کردی

نه عشقو باورمیکنی نه خواهش
هرچی هوس کردی میگی میخوامش

تموم حرفات شده یک عبارت
چیزی نمی فهمی به جز تجارت

دنیای تو فقط یه بازار بود
تموم گلها پیش تو خار بود

از همه اصرار از تو انکار بود
جمع دوتا دو بیشتراز چهار بود

نه گریه آسونه برات نه خنده
به عشقو عاطفه میگی چرنده !

اگه بری همه می گن عالیه
هیچکی نمیگه جای توخالیه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: