سری به خلوتم بزن

سری به خلوتم بزن با دنیام آشنا بشی
تردید توی دلتو با باور من بکشی

حس کنی احساس منو خیلی شبیه خودته
حرفاتو به خودم بگی بدون ترس و واسطه

لحظه هامون گل بکنن با جمله های عاطفی
دلامونو به همدیگه نمی کنی معرفی

طوفان تو شروع بشه بعد سکوت مطلقم
حالا که از شوق چشات تو خلسه هام معلقم

تو مهمونیه دلامون از ما پذیرایی بشه
من و تو در کنار هم خیلی تماشایی بشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: