قفس یعنی همین دنیا

قفس یعنی که دلتنگم
قفس یعنی همین تکرار
قفس یعنی که تن دادن
به دست سرداین اجبار

قفس یعنی که تصویرت
میون اینه پرپرشه
قفس یعنی که هرروزت
شبیه روز اخرشه

قفس یعنی که توخونت
میون اشنا گم شی
یاازبس توخودت بودی
که اخرحرف مردم شی

من از این زندگی میگم
ازاین کابوس تکراری
که کل ارزوهاتو
به این دنیا بدهکاری

قفس یعنی همین دنیا
که یه زندون بی مرزه
که حتی دلخوشیهاشم
به این حسرت نمی ارزه

https://www.academytaraneh.com/75555کپی شد!
1395
۲۱