اوومدی باز..

اومدی بازم دوباره
قلبمو خدائی کردی
خونه تاریک قلب و
پر روشنائی کردی

اومدی مثل قدیما
تا دوباره پر بگیریم
با صفا و مهربونی
زندگی رو سر بگیریم

اومدی شادی به پا شد
توی قبرستون سینه
تو گذشتی از بدیهام
عشق واقعی همینه

اومدی تا باز دوباره
دنیا رو تازه ببینیم
از توو باغچه قدیمی
گلای عشق و بچینیم

اومدی تا عقده هامو
خاک کنم توو قعر سینه م
رویای هر شب عشق و
توو چشات بازم ببینم

اومدی تا متن شعرام
رنگ زندگی بگیرن
زجرای دور بودن از تو
یکشبه یک جا بمیرن

اومدی خوش اومدی یار
اما مرگ من بمون باز
قصه دوست دارم رو
از تووی چشام بخون باز..

این ترانه در کاست(بگوبگو) آقای بهنام علمشاهی اجرا شده است.

https://www.academytaraneh.com/75538کپی شد!
1125
۱۲