شب سفارشی…

میخوام امشب آسمونو
بیارم جای زمین
از فرشته ها بخوام
همه بشینن تو کمین
به ماه بگم سفارشی
ازت نگه داری کنه
ستاره از خوابیدنت
تصویر برداری کنه
ابرو با دساتی خودم
من بذارم زیر سرت
نسیم با کللی احتیاط
بشینه روی پیکرت
شهابای آسمونی
شب خواب امشبت بشن
جیر جیرکا توو گوش تو
یواشی لالایی بگن
چقد تماشایی میشه
این شب توو قاب پنجره
خدا کنه طوری بشه
از یادمون هیچ وقت نره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: