ستاره چشمک نزن

ستاره رنگِ لبات برقِ چشات ، دلم و کور می کنـــــه
بد جوری خاطر خواه ناز نگات ، حالِ دل شور می کنـه
قاصدک تو می دونی چشم سیات ، جونم و می لرزونه
طنین زیبایِ عشقِ با وفات ، برگی زیرِ بارونـــــــــــه
***
تو چقدر مهربونی ، تو فرشته می مونــــــی
کاشتی عشقت تو دل ، تو بهارت می خونی
***
می خونی با اون صدایِ ناز تــــــــــو
توی دشتِ سبزِ دل آوازِ تـــــــــــو
هر چه گل سجده نموده از صــدات
دنیا دیده تو فلک پرواز تـــــــــــو
***
ستاره چشمک نزن دل می میره
ستاره ناز نکن دل می گیــــــره
عزیزم مگه تو یاور نـــــــداری
ستاره جون و دلم شد اسیـــره
***
باورت میشه که دیوونه شــــدم
باورت میشه که بی خونه شــدم
این همه درد کشیدم پای تـــــو
روی موی خوشگلت شونه شدم
***
ستاره با من بخند وقت غـــــروب
حلقه ی عروسی بر دلم بکــــوب
توی قایقِ سفر منتظـــــــــــــرم
لحظه ی غرّش دریایت چه خوب
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۷/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7552کپی شد!
649
۴