پرنده

پرنده :
تو با شوقِ رهایی / به تنهایی رسیدی
برا اون دلِ خَسَت / به اوجی پر کشیدی
ببین سازِ جدایی / چه غمگین می نوازه
که سازی نَشنیده / هنوزم دل نوازه
پرنده ی مسافر / به آشیونه برگرد
بدونِ تو نمیشه / که عاشقونه سر کرد
همیشه حسِ پرواز / یه داغیه که مونده
یه داغیه که ساده / منُ اینجا کشونده
مدتیه پرنده / که از همه بریدم
بیا که دیگه داره / تموم میشه امیدم
پرنده ی مسافر / به آشیونه برگرد
بدونِ تو نمیشه / که عاشقونه سر کرد
مگه میشه نباشی / گلایه هامُ میخوای
هنوز منتظرم تا / به آشیونه بیای

از این نویسنده بیشتر بخوانید: