ته ریش

واست ته ریش میذارم
یا پامو پیش میذارم
تو خواب دستاتو میگیرم
تو جمع واسه تو می میرم
چشات اینبار بگن شاید
رو احساسم چه بد خط زد
اگه لازم بشه میگم
کنار تو یکی دیگه م

همه باید بدونند من
تورو میخوام و این اصلن
نداره چاره ای جز این
که رویام با تو شه رنگین

قبوله کل حرفاتو
نشستن تا ابد پاتو
کنارت زندگی کردن
شب روزو یکی کردن
چشاتو دزدکی دیدن
از احساس تو گل چیدن
باید هر شب تصور شه
دلم از عشق تو پر شه

همه باید بدونند من
تورو میخوام و این اصلن
نداره چاره ای جز این
که رویام با تو شه رنگین

سعید سلطانی
۲۵/۶/۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: