روز تولد تو

باعرض معذرت از دوستان به خاطر به روز نبودنم وتشکر از همه عزیزانی که همراهی میکنند وبهم سر میزنند
تواومدی که قلبم ازغصه ها نمیره
اومدی که وجودم دوباره جون بگیره
تو اومدی به شبهام رنگ محبت بدی
منو به قصه های عاشقی عادت بدی
اومدی با وجودت زخمامو درمون کنی
میون دست پاکت دستامو مهمون کنی
اومدی با نوازش میون آغوش تو
آروم بگیره این دل تو شهر خاموش تو
اومدنت کنارم مثال خواب ورویاست
با بودن تو پیشم روزای من چه زیباست
تو بهترین هدیه از جانب خدایی
تو شب خاموش دل تو بهترین صدایی
روز تولد تو ،تو فلب من چه غوغاست
تو بهترین امیدی واسه دلی که تنهاست

https://www.academytaraneh.com/75431کپی شد!
1211
۳۳