جریمه های هر شب

جریمه های هر شب معلم ریاضی

ترس طلوع فردا جمله وجمله سازی

مرده تو نقش زنده گریه تو قاب خنده

غزل غزل گلایه   قفس قفس پرنده

غم به توان حسرت شب به توان کابوس

حال وهوای شرجی     آدمکای مایوس

یه روز رفیق بادو یه روزشریک بارون

حس پرنده بودن گوشه سرد زندون

شماره های ساعت   روزو شبای تقویم

دوباره جمع و منها دوباره ضرب و تقسیم

صبح سه شنبه تاریک غروب جمعه دلگیر

معادلات فرضی منطق دست و پاگیر

تاریخ دل بریدن    جغرافیای حسرت

موضوع درس انشاء علم بهتره یا ثروت

کی مرده و کی زندس کی باخته کی برنده اس

تو این قفس به جز من چن تا دیگه پرنده اس

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7535کپی شد!
933
۸