شبیه خاطرات من

شبیه خاطرات من تو هم درگیر تشویشی
تو هم داری شبیه من،شبیه عاشقت میشی
مث شبهای بی رویا، مث شبهای بی روزن
تو هم داری فنا میشی، داری میشی شبیه من
نگو من عاشقت هستم، دارم از خاطرت میرم
نگو تو عاشقم هستی، میدونی که ازت سیرم
نمیگم عاشقت هستم داری از خاطرم میری
درسته من شروع کردم ولی تو هم ازم سیری
دیگه مثل قدیم نیستی توو دلشوره نمی افتی
واست فرقی ندارم من خودت اینو بهم گفتی
منو تو عاشقیم اما دیگه این آخر کاره
دارم میرم داری میری داره بارون میباره
توو قلبت عاشقم هستی تو قلبم خونه داری تو
هنوزم میشه برگردیی میدونم بی قراری تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: