فاصله

نزار که غم بیاد توی نگاهت منم از این نبودن گله دارم

چقد نبودنت سردی میاره من از گرمی تو فاصله دارم

نگو این فاصله حریف ما شد تو رو حس میکنم هر لحظه پیشم

یه دریا خاطره میاد تو چشمام ببین تو خاطراتت غرق میشم

خودت رو پیش من احساس کن تا ببینی فاصله نرم تر میشه

یه بار آغوشتُ وا کن به سمتم ببین آغوش من گرمتر میشه

( امیر نصیرپور)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: