سقوط کردم

توازحاله منو بارون" میگی عمری خبر داری
چشاتو از منه خسته" یه لحظه بر نمی داری
با چتر خاطرت هر روز"به این عاشق امون میدی
واسه برگشتنم هر شب" یه راهه کج نشون میدی
به جاده عادتم دادی" ته بنبست رهام کردی
میون حس دلتنگی" تا ترسیدی صدام کردی
سقوط کردم…نفهمیدی" غرورت شکله دیواره
ببین قلبم از این لحظه…همیشه زیر اواره…
من از دوری نترسیدم" که ترسم اشتباهت بود
واسه سقفی از ارامش" جدایی تنها راهت بود
از این قلبم تا احساست" یه دنیا فاصله افتاد
عزیزم خاطرت راحت" که نبض عاشقیم واستاد

https://www.academytaraneh.com/75276کپی شد!
1083
۱۰