نبض

ته قصه تنها نذاری منو
نذار این گل تازه پرپر بشه
می خوام دردمو با تو قسمت کنم
شاید کوله بارم سبکتر بشه
**
هنوزم همون آدم قبلی ام
که دارو ندارش دل ساده شه
……..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: