تنها شدم . . .

بگو چرا ازم گذشتی؟ منی که سخت عاشقت بودم
بگو چرا دلمو شکستی؟ دلم رو که به تو داده بودم
مگه ازم چی دیدی لعنتی؟ چرا میگی لایقت نبودم
فقط میخوام که اینو بدونی. هرچی خاطره داشتی رو سوزوندم

*****
خدا دست زمونه پیرم کرد
به هر کس و ناکس گیرم کرد
اونی که من واسش میمردم
دیگه از خودش منو سیرم کرد
آخه این که زندگی نیست ای خدا
آره دست زمونه پیرم کرد. . .آره پیرم کرد . . آره پیرم کرد

*****
بگو چرا ازم گذشتی؟ منی که سخت عاشقت بودم
بگو چرا دلمو شکستی؟ دلم رو که به تو داده بودم
مگه ازم چی دیدی لعنتی؟ چرا میگی لایقت نبودم
فقط میخوام که اینو بدونی. هرچی خاطره داشتی رو سوزوندم

*****
دیگه حتی روزامم تاریک شده
دیگه جاده ی رفتنم باریک شده
ببین به هرکی دل دادم ای خدا
حالا با کس دیگه ای فابریک شده
دلم سیاه شده مثل روزگار نحسم
آخه رنگ روزامم تاریک شده. .آره تاریک شده. آره تاریک شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: