آخرین بوسه (تسلیت به هموطنای عزیزم )

تورو با بوسه بدرقه کردم ، شبِ تارِ دلشوره و رفتن
نگفتی این سفرِ تنهاییس ، یه بغل اشک مونده برایِ من
آغوشتُ واسه گریه میخوام ، به بن بستِ امید رسیده ام
چراغِ جداییتُ روشن کن ، آخه ببین چه ها کشیده ام
تورو با بوسه بدرقه کردم ، نگفتی این سفرِ تنهاییس
حالِ الانمو تماشا کم ، ببین جنونِ من تماشاییس
تورو با بوسه بدرقه کردم ، میونِ شبِ هق هقُ رفتن
چرا لحظه ی آخر نگفتی ، اگه خواب رفتی صدات کنم من
من به آغوشتُ مثِ رود ، میخوام که برگردم از این دنیا
حسِ رهایی بی تو ممکن نیس ، با من بمونُ گریه کن دریا
تورو با بوسه بدرقه کردم ، نگفتی این سفرِ تنهاییس
حالِ الانمو تماشا کم ، ببین جنونِ من تماشاییس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: