دنیای تو

وقتی آروم می شه دنیا .. توشبای پر ستاره

جای چشمات خالی میشه ..توجادها دوباره

چقدر آروم آرومم ..که می دونم تواینجایی

که میدونی دوست دارم ..حرفی نیس ازجدایی

آرزو کردم من امشب ..بشکنه پل جدایی

حتی دیگه خیالش ..نگیره دیگه رنگی

تو دنیای توگم شم ..واسم عاشقونه باشی

توسفیدی وسیاهی..یه رنگ آسمونی باشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7512کپی شد!
626
۱