حسرت

دوباره لک زده دلم
برای مردن نازنین!!
نمیدونم چه دردمه
حالم بده فقط همین!!

راه گلوم رو میگیره
این روزها بغض حنجره
به چشمام اشک حسرت و
به قلبم زخم خنجره

اگه بری تو از پیشم
عشق منم حروم میشه
بعد سفر کردن تو
عمر منم تموم میشه

راستی دیوونه چی شده
این روزا بی تاب منی!!؟
میدونی آغوش تو بود
واسم یه روزی مامنی؟!!

یادته که یه روزایی
میگفتی تو دیوونمی ؟
وقتی کنار من میای
دور میشی تو ز هر غمی

یادته پرسیدی ازم
کی از همه دیوونه تر؟
خودم رو کشتم واسه تو
تویی یا من دیوونه تر؟

یادته هی میگفتی تو
میمیری تو بدون من
حالا بگو چی شده که
داری میری بدون من!!!

مگه چی کردم با دلت
چرا شدی فراری تو
آخه باهام لج می کنی
مگه شدی روانی تو؟

یادته قربون صدقه
می رفتی تو برای من
تو داری تردم می کنی
چی میگه این؟!! خدای من

با اینکه دل کندی ازم
خاطرخواتم خوب میدونی
نمیدونم چه دردمه
خوب میدونم نمیدونی

هرچند دیگه خوب میدونم
برات مهم نیس,نازنین
دوباره لک زده دلم
برای مردن نازنین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7509کپی شد!
1019
۱۵