ترانه آی ترانه

ترانه آی ترانه/بهانه ی دوباره/من عاشقی نخواستم/دنیا رو من نخواستم/به پای تو نشستم/عمرمو من نخواستم/عجب وفا نداری/معرفتی نداری/عشقتو از من بردی/حتی نگاه نکردی/دستهای من یخ زده/تو گرمای تابستون/تعجبی نداره/از سردی عشقمون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: