همه می گن که دیوونم

چقد خستم پریشونم/بازم خراب وداغونم

ببین من از غم دوریت/هنوزم مات وحیرونم

دلم می خوادبخندم من/نمی تونم نمی تونم

پٔرم از خاطرات تو/چشام رویاتو می بینه

چرا رفتی از این خونه/نمی دونم نمی دونم

همش فک میکنم شاید/دارم از یاد تو می رم

همین فکرای بیهوده س/که شاید کرده ویرونم

غرورم رو به پات ریختم/بشی عمرم بشی جونم

ولی قلبت یه جا گیره /نمی دونی که می دونم

گهی بیهوده می خندم/گهی بیهوده می گریم

همه میگن که دیوونم/همه میگن که دیوونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: