بغض

هر روز بغض نیمه جونی تو گلومه

نیستی خودت عکسای پارت روبرومه

گاهی عجیب دلتنگ اون روزای پیشم

نیستی و من بی تو دارم دیوونه میشم

نیستی و این روزا واسم کابوس میشه

ثانیه هام بی تو داره معکوس میشه

یی تاب و بی طاقت تر از هرلحظه هستم

داغونم و با یاد تو میلرزه دستم

تشویش می گیره منو وقتی نباشی

تا کی واسه رفتن بهونه می تراشی

می ترسم از این که یه روزی برنگردی

تو خلوتت بی من بسوزی بر نگردی

هر روز بغض نیمه جونی تو گلومه

یک لحظه دستاتو گرفتن آرزومه

گاهی عجیب دلتنگ اون روزای پیشم

نیستی و من بی تو دارم دیوونه میشم

به زودی با صدای مصطفی پریزاد

https://www.academytaraneh.com/7490کپی شد!
846
۹