فاجعه ی تلخ

این ترانه رو تقدیم مردم مظلوم سوریه می کنم که الان در این کشور غوغایی بر پاس

چقد ترکش و خمپاره

بگو دیگه خسته شدیم

بگو گناهمون چیه

به اینجا وابسته شدیم

همین جا بهشتمون بود

ولی حالا جهنمه

طاقت ندارم ببینم

این ضجه ی مادرمه

بگو سهممون این نبود

وقت برادر کشی نیس

قلممون رنگِ خونه

دیگه از خوشی ننویس

اینجا سرزمین ماس

بگو پاک،مث عشقه

حیفِ که خراب بشه

این شهر اسمش دمشقه

از رو بوم خونمون که

همه کفترا پریدن

به جرم ایستادگیمون

زنامون رو سر بریدن

باز اینجا به گوش میرسه

فقط صدای گلوله

دختر بچه ای که از ترس

دستپاچه س، خیلی هم هُله

از عمق فاجعه بگو

بگو دردمون عمیقه

هر جایی که پا می زاریم

پر از صدای جیغه

اینجا سرزمین ماس

بگو پاک،مث عشقه

حیفِ که خراب بشه

این شهر اسمش دمشقه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: