بخند

وقتی که می خندی
شب زیر و رو میشه
دنیای تاریکم
پر رنگ و رو میشه

من از تو می ترسم
وقتی که می خندی
با خنده تو این قلب
رگبار می بندی

دنیا عوض میشه
این قلب می ترسه
دنیای تکراری
از شوق می رقصه

هر بار می خندی
این قلب میمیره
امّا بخند بازم
آروم می گیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/74744کپی شد!
1241
۱۵