فرصت

از جدایی مون دیگه حرفی نزن
نمیخوام فاصله ها پیروز بشن
روزگار دشمن جون آدماس
می میره واسه یه جنگ تن به تن
فرصتی بازم به همدیگه بدیم
تا که ضعفامونو جبران بکنیم
چش نبندیم روی خوبیامونو
تا خلاص بشیم ازین وضع وخیم
این روزا بدجوری آشفته ام و
نمیخوام تا تو رو از دس بدمت
نباید کم بیارم تو این جدال
می سازم با هر چی داری با کمت
پاشو اولین قدم رو برداریم سمت بهتر شدن رابطه مون
نیاد اون روزی که دیگه دیر بشه
نرسه دادمونم به آسمون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7468کپی شد!
722
۵